Könyv

A könyv nagyon fontos eszköze a művelődésnek, mégis egyre inkább elveszíti értékét, egyre inkább helyettesítő eszközként lépett fel a film és az interneten található digitális adatok. A könyv a kultúra alappillére, fontos eszköze a gyermekek tanításának és nevelésének.

HTML

Könyv

2012.03.13. 14:28 | frankysilver | Szólj hozzá!

A könyv és elődeinek története az ókorig visszavezethető. Az információ hordozásának kiváló eszközeként, a 20. századig a tudomány és a művészet tárházának őrzése, leginkább a könyv archívumoknak köszönhető. A könyv formáját tekintve a lapok összefűzése útján létrejövő egységes alkotás, kemény vagy puhatáblás borítóval ellátott, gerincnél fűzött vagy ragasztott rögzítettségének köszönhetően igen tartós kiadvány.

Lapok számozásának és a kötéssel való sorrendfixálásnak köszönhetően, a könyv kezelése jóval könnyedebb, mint egy kupac lap böngészése. Az ősi könyv funkciót ellátó agyagtáblák, kővésetek, papirusztekercsek mellett a bambuszra festett, fűzött művek közül is jó néhány fennmaradt. A középkorban legelterjedtebb a kézzel másolt könyv volt, ezt az eredetileg aranyműves Gutenberg által kifejlesztett, ősi nyomdatechnikával készült művek követték szintén a középkorban. Gutenberg a nyomtatáshoz, már öntött betűket használt, az újfajta szedéstechnika, a punktúr tű, a sajtóprés, az olajból készített nyomdafesték használata mellett a rongypapír is újításként szerepelt, ezek segítségével megalapozta a nyomdaipar fejlődésének útját.

Az egyik leghírhedtebb Gutenberg kiadvány a Negyvenkétsoros Biblia a maga 641 oldalával akár az Első Igazi Nyomtatott Könyv megtisztelő címet is viselhetné. A nyomdaipar fejlődése és térnyerése a jóval gyorsabb tömegtermelésnek köszönhetően, a nemesség, papság, egyetemek mellett már a polgárság és a köznép körében való írástudóság terjedéséhez is hozzájárult. Az egyházi tanok terjesztése és az akkor még eretneknek kikiáltott nézetek tömeges megismerése, sem jöhetett volna létre a könyv tömeges előállításának lehetősége nélkül. Többek között Luther Márton tanainak megismerése, a tömegek számára való elérhetősége, is a nyomdatechnika fejlődésének köszönhető. A nyomtatás mellett a kiadás és terjesztés is külön iparágat teremtett, a nyomdaipar fejlődésével párhuzamban. Az új mellett azonban idővel a használt, régi és antik könyv kereskedelemre létrejöttek az antikváriumok is, hazánkban már közel kétszáz éves hagyománya van az antikvár kereskedéseknek.

Azonban a technológia, a számítógép és az internet terjedésének köszönhetően, megjelent az e-book a nyomtatott irodalom konkurenciájaként. A hagyományos könyv azonban még mindig jóval közkedveltebb, hiszen a nyomtatott művek kivitelezése, materiális kézzel foghatóságuk és kezelhetőségük, közelebb áll az olvasók elvárásaihoz. A klasszikus szépirodalmi művek, a tudományok, ifjúsági, romantikus, krimi, ponyvaregények kedvelői, nehezen barátkoznak meg az e-bookokkal. A könyv gyűjtők esetében, pedig fel sem merülhet ilyenfajta gyűjtemény létrehozásának vágya, hiszen a gyűjtemények részben anyagi befektetésként is szolgálnak. A könyv online kereskedelme szintén a technika vívmánya, az antikvár könyv web áruházaknak köszönhetően jóval szélesebb palettát kínálnak használt könyvekből is, mint a hagyományos antikváriumok. Az antikváriumokban való könyv böngészgetés élményét azonban ez nem pótolja az olvasni, böngészni vágyók jó része számára.

A rendelés online kereskedésen keresztül adott értékhatár alatt szállítási költséggel is kiegészül, ezáltal érdemesebb több művet rendelve, még gazdaságosabbá tenni a könyv beszerzését. Az antikváriumok segítségével a ritka könyv beszerzését, sok esetben jóval gördülékenyebben megoldhatja az érdeklődő, mint saját maga kutakodva boltról-boltra. Az olvasás szeretetét az internet személytelen világa sem tudta kiölni a társadalomból. A televíziók gyatra műsorai, népbutító sorozatai elől menekülő értelmes lények, egyre inkább a könyv irányában tapogatóznak, mintegy visszatérve az alapokhoz. A következő generációk kultúrája, vagy kultúrálatlansága most a jelenben dől el, hiszen a gyermekek könyv iránti érdeklődésének felkeltésével, most kell szilárd alapra helyezni és az utat kikövezni.

Címkék: könyv